Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Cysylltu

Oriau Agor

Mae'r drysau ar agor rhwng 8:00 am a 6:00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Bydd y Feddygfa ar agor ar gyfer ymgynghoriadau rhwng 8:30 a 6:00pm a bydd y llinellau ffôn ar agor rhwng 8:00 a 6:30 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ardal Y Practis

Mae'r practis yn derbyn cleifion sy'n byw o fewn ffiniau'r practis yn y map isod.

Map

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk