Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Dolenni

Y Tu Allan i Oriau

Ffôn: 0300 123 5566

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ar y 1af o Ebrill, 1998 ac mae ganddi 2,500 o staff yn rhoi gwasanaeth ambiwlans a gwasanaethau cysylltiedig i’r 2.9 miliwn o breswylwyr Cymru.

Galw Iechyd Cymru

Cyngor ar iechyd a roddir ar-lein neu dros y ffôn ac a gynhelir gan y GIG. Ffôn 0845 4647

BBC Health

Gwybodaeth a Chyngor ar Iechyd Cyffredinol

TravelHealth

Gwefan iechyd annibynnol, dan arweiniad nyrsys, sy’n rhoi cyngor ymarferol a dolenni defnyddiol ar gyfer aros yn iach wrth deithio tramor.

Patient UK

Cyfeiriadur o wefannau yn y Deyrnas Gyfunol sy’n rhoi gwybodaeth am iechyd, clefydau a salwch.

Surgery Door

Gwybodaeth am Iechyd Cyffredinol

Net Doctor

Gwefan Net Doctor

Kid's Health

Cyngor i rieni, plant ifanc a phlant yn eu harddegau

Samaritans

Y Samariaid Ffôn 08457 90 90 90

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk