Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Presgripsiynau Amlroddadwy

Rhaid i gleifion sicrhau y caiff ceisiadau am feddyginiaeth eu cyflwyno o leiaf 48 awr cyn i'w meddyginiaeth ddod i ben. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gyflawni’ch cais yn yr amser hwn.

Gellir cyflwyno ceisiadau: -

1. Fy Iechyd Ar-lein - gofynnwch am fynediad trwy'r dderbynfa a rhoddir mynediad i chi drefnu’ch presgripsiynau ar-lein. Mae hyn yn disodli'r system e-byst flaenorol o drefnu presgripsiynau.

2. Trwy'r post (gan amgáu amlen barod).

3. Yn bersonol gan ddefnyddio'r blwch cais am bresgripsiwn amlroddadwy yn y feddygfa.

4. Trwy eu gollwng yn eich Fferyllfa agosaf (mae hwn yn wasanaeth y mae rhai Fferyllfeydd yn ei ddarparu ond efallai y bydd angen mwy na 48 awr arnynt. Gwiriwch gyda'r Fferyllfa, mae'r gwasanaeth hwn y tu allan i'n hymrwymiad 48 awr).

5. Trwy e-bostio'ch cais am bresgripsiwn i enquiries.w91031@wales.nhs.uk

NID YDYM YN DERBYN CEISIADAU AM BRESGRIPSIYNAU DROS Y FFÔN.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk