Croeso i Feddygfa Rhoslan. Dyma'r fersiwn Gymraeg. View The English Version

Coronafeirws Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf

Staff

Meddygon

Dr Conor Close, MBBS, B.Sc. (Llundain 1999)
Dr Patricia Boiston MB ChB (Manceinion 1980)
Dr Heidi Close MB BS (Llundain 2000)
Dr Maya James BM BcH (Rhydychen 2013)
Dr Michelle Bunn MB ChB (Lerpwl 2010)

Uwch-ymarferwyr Nyrsio

Heulwen Brown
Kelly Marshall
Steph Wynne

Rheolwr Practis

Gillian Jones (siaradwraig Cymraeg) a Diane Lewis

Cynorthwy-ydd Personol i’r Rheolwyr Practis

Huw Rees (siaradwr Cymraeg)

Nyrsys Practis

Cherie Marti-Jones, RGN, DipPS
Susan Holyoak , RGN, RM, BSc (Anrh)
Anne Cullen RGN, DipPS

Cynorthwywyr Gofal Iechyd

Louise Daniels
Lynn Roberts

Staff Gweinyddol a’r Dderbynfa

Helenna Davies (siaradwraig Cymraeg), Gemma Cross, Angela Lloyd, Donna Thomas (Goruchwylwraig y Dderbynfa), Anne Harris, Natasha Dyche, Ela Jones (siaradwraig Cymraeg), Siobhan Parry (siaradwraig Cymraeg) Ffion Lloyd-Roberts (siaradwraig Cymraeg) Helen Hughes

Ysgrifenyddes Feddygol

Delyth Berry (siaradwraig Cymraeg)

Bydwraig

Sarah Griffiths

Ymwelydd Iechyd

Jim Wood

Fferyllydd

Joseph Au Yeung

Technegydd Fferyllfa

Michael Garcia

Ymarferydd Nyrsio Sylfaenol Cysylltiedig

Kevin Surridge (Iechyd Meddwl)

O bryd i’w gilydd, bydd myfyriwr meddygol ar ei Flwyddyn Derfynol ym Mhrifysgol Lerpwl ynghlwm wrth y practis yn Rhoslan. Bydd yn cael profiad Gofal Sylfaenol fel rhan o’i gymwysterau meddygol.

Cysylltwch â ni

Cyfeiriad:
Meddygfa Rhoslan
Canolfan Feddygol Westend
Ffordd Conwy
Bae Colwyn
LL29 7LS

Ffôn: 01492 533800
Ffacs: 01492 530 662
E-bost: Enquiries.W91031@wales.nhs.uk